ΥΠΠΑΝ: Στόχος να γίνουν κανονικά οι παγκύπριες εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου

ΥΠΠΑΝ: Στόχος να γίνουν κανονικά οι παγκύπριες εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου

*Τηλεδιασκέψεις Πρόδρομου Προδρόμου με ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ

*Παρατείνεται η αναστολή των μαθημάτων σε σχολεία και ανώτατα ιδρύματα μέχρι τις 30 Απριλίου

Στόχος όλων είναι να γίνουν κανονικά οι παγκύπριες εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου, δηλαδή οι προεισαγωγικές εξετάσεις και οι εξετάσεις για σκοπούς απόλυσης, συμφώνησαν το πρωί σε τηλεδιάσκεψη που είχαν ο υπουργός Παιδείας και η ηγεσία των καθηγητών της ΟΕΛΜΕΚ. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν τα θέματα των Παγκύπριων, των προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων και της ύλης των εξετάσεων, ιδιαίτερα για την Γ΄ Λυκείου. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η σχετική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, θέματα που αφορούν εκκρεμότητες στις αξιολογήσεις ορισμένων εκπαιδευτικών από τους επιθεωρητές/τριες, και πως θα αντιμετωπιστούν με τρόπο που θα λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της αναστολής της διδασκαλίας στα σχολεία.

Ο Υπουργός αναγνώρισε το έργο και τις προσπάθειες που καταβάλλουν σε αυτό το διάστημα οι εκπαιδευτικοί, μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες των απαραίτητων περιοριστικών μέτρων και υπογράμμισε τη συμβολή τους για την ανάπτυξη του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παιδαγωγικής στήριξης. Επιπρόσθετα, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους στην καταγραφή των ελλείψεων και αναγκών των μαθητών/μαθητριών ως προς τη σύνδεση με το διαδίκτυο και τον εξοπλισμό, κατά τρόπο που κατέστη δυνατόν το Υπουργείο να εξοπλίσει τα σχολεία και μέσω αυτών τα παιδιά που το χρειάζονταν.

Ο κ. Προδρόμου υπογράμμισε ότι το δημόσιο σχολείο με τη συμβολή όλων έχει κατακτήσει τη δυνατότητα και ένα σύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει να στηρίζουμε τα παιδιά στη διάρκεια αυτής της κρίσης, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και στη συνέχεια.

 

Ο υπουργός  επισήμανε ότι στον βαθμό που θα υπάρχουν ασφαλέστερα δεδομένα, συμφώνα και με τις συμβουλές που θα δοθούν από τους εμπειρογνώμονες συμβούλους της Κυβέρνησης και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, προς το τέλος του μήνα, θα δοθεί η δυνατότητα να συζητηθεί ο σχεδιασμός για την υπόλοιπη σχολική χρονιά, διαβεβαιώνοντας την ΟΕΛΜΕΚ ότι στο Υπουργείο έχει ληφθεί πρόνοια για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Γραμματείας της οργάνωσης των εκπαιδευτικών ότι δεν θα χαθεί η χρονιά και ότι οι όποιες αποφάσεις θα έχουν γνώμονα τη σχολική σταδιοδρομία και το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών, όπως και την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού συστήματός μας, ενώ θα λάβουν υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Αντηλλάγησαν, επίσης, απόψεις σχετικά με τον τρόπο που θα αξιοποιηθούν από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς οι ψηφιακές δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί για την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών και μαθητριών κατά τη διάρκεια των αργιών των δυο εβδομάδων που, υπό κανονικές συνθήκες είναι οι διακοπές του Πάσχα. Αποφασίστηκε, τέλος, να συνεχιστούν οι επαφές και ο διάλογος μέσω ανάλογων τηλεδιασκέψεων.

 

ΕΞΑΛΛΟΥ , ο υπουργός Παιδείας είχε τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία της ΠΟΕΔ, κατά την οποία αναγνώρισε το έργο και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς μέσα στις δύσκολες συνθήκες και τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα και υπογράμμισε τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαίδευση και στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας”.

Ο κ. Προδρόμου  ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ΠΟΕΔ για την κάλυψη των ελλείψεων σε εξοπλισμό και των αναγκών σύνδεσης στο διαδίκτυο όσον αφορά μαθητές και μαθήτριες της Δημοτικής Εκπαίδευσης, απευθύνοντας ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους στην καταγραφή των αναγκών.

Πληροφόρησε, εξάλλου, τους εκπροσώπους της ΠΟΕΔ ότι, με την κάλυψη των κενών, σύντομα ξεκινά εξ αποστάσεως διδασκαλία στην Ε’ και Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και αντηλλάγησαν απόψεις για το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία αυτής της διδασκαλίας, όπως και για την ασύγχρονη παιδαγωγική στήριξη που δίνεται στις υπόλοιπες τάξεις και την Προδημοτική. Υπογράμμισε, στο ίδιο πλαίσιο, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ασύγχρονη παιδαγωγική στήριξη, στο ψηφιακό υλικό και στις ιστοσελίδες της Προδημοτικής.

 

Συζητήθηκαν, επίσης, και άλλα θέματα και έγινε ενημέρωση για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα που έχει υιοθετηθεί και ισχύει για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία και συνεχίζεται εντατικά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επιπρόσθετα, επεξηγήθηκε η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί για την υποβολή των Ατομικών Πληροφοριακών Δελτίων των εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικά φέτος, λαμβανομένης υπόψη της αδυναμίας διακίνησης.

Διαβεβαιώνοντας ότι στο Υπουργείο έχουν γίνει σχεδιασμοί για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιθανά ενδεχόμενα σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας και την επάνοδο στα σχολεία και, αφού αντηλλάγησαν σχετικές απόψεις, ο υπουργός επισήμανε ότι, όταν υπάρχει σαφέστερη εικόνα της κατάστασης, πιθανώς προς το τέλος του μήνα, θα εξεταστεί συγκεκριμένα η όποια προσέγγιση χρειάζεται και η συνέχεια της σχολικής χρονιάς. Υπογράμμισε ότι οι όποιες αποφάσεις θα έχουν ως γνώμονα τη σχολική σταδιοδρομία των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν φέτος οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο.

Ο υπουργός τόνισε ότι το δημόσιο σχολείο κερδίζει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το στοίχημα της εποχής και ανταποκρίνεται στις ανάγκες για εξ αποστάσεως παιδαγωγική στήριξη και ότι αυτό αποτελεί μια κατάκτηση που θα αξιοποιηθεί και στη συνέχεια. Επίσης, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους και  ανέφερε ότι την ώρα αυτή θα ήταν σημαντικό τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να συνεχίσουν, σε κάποιο βαθμό, την επικοινωνία και τη στήριξη των μαθητών στο σπίτι και κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων εβδομάδων που θα είναι αργίες. Διευκρίνισε ότι θα απευθυνθεί έκκληση στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν τρόπους, κατά την κρίση τους, ούτως ώστε να συνεχίσουν να επικοινωνούν και να στηρίζουν τα παιδιά, παρέχοντας και ανάλογο, με το πνεύμα των ημερών, περιεχόμενο.

Αποφασίστηκε, τέλος, να συνεχιστούν οι επαφές και ο διάλογος με την ΠΟΕΔ μέσω ανάλογων τηλεδιασκέψεων.

Λήψη μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού COVID-19

Άλλη ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ αναφέρει:

Σε συνέχεια του χθεσινού Διαγγέλματος του Προέδρου της Δημοκρατίας και του σχετικού Διατάγματος που εκδόθηκε, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοινώνει ότι:

1. Η αναστολή της φοίτησης μαθητών/τριών σε όλες τις βαθμίδες, των ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων, νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων, παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020. Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες θα παραμείνουν κλειστά και όλα τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία καθώς και όλα τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Κλειστά θα παραμείνουν για την ίδια περίοδο, επιπρόσθετα, και τα Ιδρύματα: Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών για Άτομα με Πολλαπλές Αναπηρίες «ΙΡΙΔΑ» και Κέντρο Σπαστικών και Αναπήρων «ΑΝΕΜΩΝΗ» καθώς και τα κέντρα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
2. Επίσης για το ίδιο διάστημα, θα συνεχίσει η αναστολή και όλων των άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Υπουργείου, απογευματινών και βραδινών. Τα προγράμματα αφορούν στα Μουσικά Σχολεία, Αθλητικά Σχολεία, Επιμορφωτικά Κέντρα, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα Τεχνικών Σχολών και το προγράμματα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης».
3. Επίσης, δεν θα διεξάγονται μαθήματα και άλλες δραστηριότητες που απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών σε όλα τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτικά μέχρι τις 30 Απριλίου.

Share this post