Βαρθολομαίος: Να μην γίνουν τηλεοπτικό θέαμα οι Ι.Ακολουθίες

Βαρθολομαίος: Να μην γίνουν τηλεοπτικό θέαμα οι Ι.Ακολουθίες

Από το Σάββατο του Λαζάρου και μετά ακολουθίες θα τελούνται κεκλεισμένων των θυρών σε ένα ναό κάθε αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας και των παρακείμενων Μητροπόλεων 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συστήνει την  λελογισμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και τη μετάδοση των ακολουθιών μόνο από ένα ναό κάθε επαρχίας της Πρωτόθρονης Εκκλησίας για  “νά μήν ἐμπεδοθεῖ ἕνα νέο ἦθος μετατροπῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱερουργιῶν σέ ἕνα ἐπιπλέον τηλεοπτικό θέαμα” .  

Επίσης, τονίζεται ότι οι ακολουθίες θα τελούνται από το Σάββατο του Λαζάρου και μετά κεκλεισμένων των θυρών σε ένα ναό κάθε αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας  και των παρακείμενων Μητροπόλεων, ενώ για τις Επαρχίες του Εξωτερικού την απόφαση θα παίρνουν οι οικείοι ποιμενάρχες σε συμφωνία με τις εκάστοτε υγειονομικές αρχές.

Ανακοίνωση της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Καθώς συνεχίζεται ἡ ἔκτακτος κατάστασις στόν κόσμο, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, συνῆλθαν σέ Σύσκεψη οἱ ἐν τῇ Πόλει Ἱεράρχες τοῦ Θρόνου, κατά τήν ὁποία ἀποφασίστηκαν:
1) Ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου καί ἑξῆς οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά τελοῦνται σέ ἕνα Ναό κάθε ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφέρειας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί κάθε μιᾶς ἀπό τίς παρακείμενες Μητροπόλεις, πάντοτε τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, μέ τήν μέριμνα καί τήν ἐπιστασία τῶν οἰκείων ποιμεναρχῶν καί τοῦ ἐπόπτου κάθε Περιφέρειας.
2) Ἡ σύγχρονη τεχνολογία διευκολύνει τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα κάτω ἀπό τίς παροῦσες δύσκολες συνθῆκες. Ὅμως δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρηση. Γι᾿ αὐτό συνιστᾶται ἡ διαδικτυακή ἀναμετάδοση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν νά γίνεται μόνον ἀπό ἕνα Ναό σέ κάθε Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί τοῦτο γιά νά μήν ἐμπεδοθεῖ ἕνα νέο ἦθος μετατροπῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱερουργιῶν σέ ἕνα ἐπιπλέον τηλεοπτικό θέαμα. Στήν ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ τηλεοπτική καί διαδικτυακή ἀναμετάδοση θά γίνεται μόνον ἀπό τόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Φαναρίου, ὅπου οἱ ἀκολουθίες θά τελοῦνται ἀπό τόν σεπτό Προκαθήμενο καί τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.
3) Στίς Ἐπαρχίες τοῦ ἐξωτερικοῦ τά λοιπά σχετικά θά ἀποφασίζονται ἀπό τούς οἰκείους ποιμενάρχες, πάντοτε μέσα στά πλαίσια τῶν ἀποφάσεων καί ὁδηγιῶν τῶν τοπικῶν Κυβερνήσεων καί τῶν Ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν.
4) Στά Πατριαρχικά Μοναστήρια, ὅπως ἔχει ἀποφασισθῆ, ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά τελοῦνται κανονικά ἀπό τίς Ἀδελφότητές τους, χωρίς τήν προσέλευση ἔξωθεν προσκυνητῶν.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἡ περί Αὐτόν Ἱεραρχία εὔχονται σέ ὅλους μία κατανυκτική Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί ἕνα εὐλογημένο Ἅγιο Πάσχα”.

 

Σακελλαροποόυλου-Ερντογάν 

Από το Φανάρι ανακοινώθηκαν και τα ακόλουθα: “ Ἡ Αὐτῆς Ἐξοχότης ἡ νέα Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἀπέστειλεν ἐγκάρδιον Μήνυμα πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, διά τοῦ ὁποίου ἐκφράζει πρός Αὐτόν θερμάς εὐχαριστίας διά τά συγχαρητήρια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐπί τῇ ἐκλογῇ Αὐτῆς εἰς τό ὕπατον πολιτειακόν ἀξίωμα τῆς Ἑλλάδος καί συγχρόνως τήν διαβεβαίωσιν ὅτι θά εἶναι πάντοτε συμπαραστάτις εἰς τήν ἱεράν ἀποστολήν τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας”.  Επίσης, “ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, καί Τόν ηὐχαρίστησε διά τήν συμβολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν ἐνταῦθα Ἱ. Μητροπόλεων, τῶν Ρωμαίηκων Ἱδρυμάτων καί ἰδιωτῶν ἐκ τῆς Ὁμογενείας εἰς τόν διεξαγόμενον ἐν τῇ Χώρᾳ ἔρανον πρός ἐνίσχυσιν τῶν ἀναξιοπαθούντων εἰς τόν ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ δέ ὁ Πρόεδρος καί ὁ Πατριάρχης συνωμίλησαν καί ἐπί ἄλλων θεμάτων ἀφορώντων εἰς τά καθ’ ἡμᾶς. Ἐν κατακλεῖδι ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος ηὐχήθη διά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος Καλόν Πάσχα εἰς τήν ἐν Τουρκίᾳ Ρωμαίηκην Κοινότητα.

Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β’, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, καί ἐξέφρασεν Αὐτῷ τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας Του διά τό ἐπιδειχθέν ἐνδιαφέρον διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας Του, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ δέ οἱ δύο ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες ἀντήλλαξαν ἀδελφικάς ἑορτίους εὐχάς ἐπί τῷ ἐπερχομένῳ Ἁγίῳ Πάσχα”.

ΦΩΤΟ: Ν. Μαγγίνας

 

Share this post