Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσφέρει οικονομική βοήθεια

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσφέρει οικονομική βοήθεια

Από την Αρχιγραμματεία της Ι. Σ.του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
“Ὡς συμβολήν εἰς τόν διεξαγόμενον ἀγῶνα διά τήν καταπολέμησιν τοῦ μαστίζοντος τήν ἀνθρωπότητα θανατηφόρου ἰοῦ, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον προσέφερεν εἰς μέν τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν τό ποσόν τῶν τριακοσίων χιλιάδων (ἀρ. 300.000-) Λ.Τ., εἰς δέ τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν τό ποσόν τῶν πεντήκοντα χιλιάδων (ἀρ. 50.000-) Εὐρώ, τό τελευταῖον τοῦτο προοριζόμενον ἰδιαιτέρως διά τάς ἀνάγκας τῶν ἀστέγων. 

Ἡ χειρονομία αὕτη τῆς Μητρός Ἐκκλησίας συνοδεύεται ἀπό τάς θερμάς προσευχάς αὐτῆς πρός τόν ἰατρόν τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν ὅπως ταχέως παρέλθῃ ὁ μέγας πειρασμός οὗτος καί ἐξαγάγῃ ὁ Κύριος τήν ἀνθρωπότητα «εἰς ἀναψυχήν»”. 

 

  • Η εφημερίδα “ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ” της Πόλης ειδικά για την βοήθεια προς την Τουρκική κυβέρνηση σχολιάζει στην στήλη 
“ΘΕΣΕΙΣ” : ” Το ερώτημα είναι, πώς θα σταλεί η αναφερόμενη βοήθεια;Είναι γνωστό ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ‘δεν υφίσταται’ νομικά.Ούτε καν έχει τη δυνατότητα να κάνει δικαιοπραξία στο όνομά του σε τράπεζα!Και πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει κάποιος βοήθεια από Ίδρυμα που… ‘‘δεν υπάρχει’’;Ποιός Αρμόδιος μπορεί να δώσει τη λύση; “

Share this post