Ο αριστοτέχνης γελοιογράφος Μίμης Αντωνιάδης

Του Μητροπολίτη Γέροντος  Χαλκηδόνος Ἀθανασίου*

Μεταξὺ τῶν λίαν ἀξιολόγων γελοιογράφων καὶ σκιτσογράφων τῆς Πόλεως συγκαταλέγεται καὶ ὁ Μίμης Ἀντωνιάδης, δυστυχῶς ἄγνωστος μέχρι τῆς σήμερον.
Βεβαίως,  ὁ Μίμης ἀνήκει σὲ μία οἰκογένεια καλλιτεχνῶν τῆς Βασιλίδος ἀπὸ τρεῖς συνεχόμένες γενεὲς καὶ τρία διαφορετικὰ στύλ: Ἡ Ὄλγα Ἀντωνιάδη (1872-1940), ὁ γιός της Μίμης Ἀντωνιάδης (1900-1938) καὶ ἡ ἐγγονή της Ἕλλη Σολομωνίδη-Μπαλάνου (1931- ). […]

Read more...