Όπλα επιβίωσης κατά της τουρκικής βουλιμίας.

“Δυστυχώς, ηθελημένα η μη, αναπαράγουμε καθημερινά τη εικόνα που η Τουρκία θέλει να προβάλλει για τον εαυτό της. Αυτός είναι και ο ορισμός της επιτυχημένης προπαγάνδας. Να κανείς αυτό που θέλει ο εχθρός σου, αλλά με δική σου βούληση”.
 
Του Μάριου  Ευρυβιάδη*

Στον αγώνα τους για επιβίωση, δηλαδή την αποφυγή της τελικής εκδιώξης από την πατρίδα τους ή τον εξισλαμισμό τους, […]

Read more...