Στρατηγική για υδάτινους πόρους και ανομβρία

Υπουργικό Συμβούλιο: Ζήτημα υψίστης σημασίας για την κοινωνία και την αναπτυξιακή πορεία  η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
Τη Στρατηγική για τη Διαχείριση των Υδάτων Πόρων και την Αντιμετώπιση της Ανομβρίας ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για την ασφάλεια της κοινωνίας και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας η διαμόρφωση στρατηγικών και η λήψη […]

Read more...