Πρωτοβουλία Βαρθολομαίου για τα Σκόπια

Πρωτοβουλία Βαρθολομαίου για τα Σκόπια

Πρωτοβουλία για την επίλυση του χρόνιου εκκλησιαστικού προβλήματος των Σκοπίων ανέλαβε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Ο κ. Βαρθολομαίος, μετά τη συνάντηση – σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα – που είχε με τον Πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας Oliver Spasovski καθώς και τον προκάτοχό του Zoran Zaev, έλαβε την απόφαση να καλέσει σε κοινή συνάντηση και τις δύο πλευρές, τόσο την Εκκλησία της Σερβίας όσο και την Εκκλησία των Σκοπίων, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στο μείζον εκκλησιαστικό ζήτημα της χώρας.

*Επίσημη ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

“Σήμερον, 13ην Ἰανουαρίου 2020, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐδέχθη, κατόπιν αἰτήσεως αὐτοῦ,τόν Ἐξοχ. κ. Oliver Spasovski, Πρωθυπουργόν τῆς Δημοκρατίας Βορείου Μακεδονίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Zoran Zaev καί τῶν συνεργατῶν αὐτῶν κ. Dane Talevski καί κ. Dejan Sotirovski.
Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως ἦτο ἡ θεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῆς χώρας αὐτῶν. Κατά τήν συζήτησιν ἐτέθησαν ἐπί τάπητος αἱ προηγηθεῖσαι ἐπί τοῦ θέματος φάσεις, ἐν αἷς καί ἡ βούλησις τῆς ἐπαναφορᾶς τῆς ἐκεῖσε Ἐκκλησίας εἰς τήν κανονικότητα ὑπό τό ὄνομα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν, κατόπιν καί τῆς ὑποβληθείσης ἐν καιρῷ εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἐκκλήτου προσφυγῆς.
Πρός τοῦτο ἀπεφασίσθη νά προσκληθοῦν εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀντιπροσωπεῖαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί τῆς ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῶν Ἐκκλησίας, πρός διαβούλευσιν καί προσπάθειαν ἐξευρέσεως κοινῶς ἀποδεκτῆς λύσεως.
Ἡ ἀτμόσφαιρα τῶν συνομιλιῶν ἦτο θερμή καί εἰλικρινής, μετά δέ ταύτας οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν τράπεζαν καί ἐν συνεχείᾳ ἀνεχώρησαν ἐπιστρέφοντες εἰς τά ἴδια.
Ὁ κ. Πρωθυπουργός καί οἱ σύν αὐτῷ ἐξέφρασαν τόν σεβασμόν καί τήν ἐμπιστοσύνην των πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας ἔλαβον τήν εὐλογίαν πρός ἅπαντα τόν ἐκεῖσε κλῆρον καί λαόν.


Περί τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κατά τήν συζήτησιν περευρέθησαν καί συνέβαλον εἰς αὐτήν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωακείμ καί Διάκονος Γρηγόριος, Ἀρχιγραμματεύς καί Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀντιστοίχως, ὡς καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους καί Διευθυντής τοῦ Α΄Πατριαρχικοῦ Γραφείου”.

ΕΞΑΛΛΟΥ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέστη στην  ενθρόνιση του νέου Πατριάρχη των “εν Τουρκία Αρμενίων” . 


Η ενθρόνιση του Αρμένιου Πατριάρχη κ. Sahak Maşalyan πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο αρμένικο πατριαρχείο στο Κοντοσκάλι της Κωνσταντινούπολης. Τον κ. Βαρθολομαίο συνόδευσαν ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος και ο Μέγας Πρωτοσύγκελλος κ. Ανδρέας.

ΦΩΤΟ: Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Share this post