Παρακλητικός Κανόνας για προστασία από τον κορονοϊό

Παρακλητικός Κανόνας για προστασία από τον κορονοϊό

Επίκαιρο ιερό Παρακλητικό Κανόνα για την προστασία από την πανδημία  του κορονοϊού,   που απειλεί την ανθρωπότητα, συνέταξε ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος (Ιεράρχης του  Οικουμενικού  Πατριαρχείου) , μετά από παράκληση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Τον Παρακλητικό Κανόνα ενέκρινε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Αμερικής. 

Επίσης, η Σύνοδος ανέθεσε στον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Σπυρίδωνα Καίζιο τη μετάφρασή του Κανόνα στην Αγγλική γλώσσα και αποφάσισε τη δημιουργία ταινίας με την Ιερά Ακολουθία στις δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) και την ανάρτισή τους στο διαδίκτυο προς πνευματική ωφέλεια των πιστών.

Τέλος, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Αμερικής αποφάσισε την προσθήκη των εξής αιτήσεων στα «ειρηνικά» της Θείας Λειτουργίας και όλων των Ιερών Ακολουθιών:
«Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπειλοῦντος ἡμᾶς λοιμοῦ τοῦ κορονοϊοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», καί «Ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν κατὰ τῆς νόσου τοῦ κορονοϊοῦ ἀγωνιζομένων,
ἰατρῶν, νοσηλευτῶν καὶ ἐπιστημόνων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».

 

*Στον Παρακλητικό Κανόνα, που συνέταξε ο Μητροπολίτης Ρόδου , Κύριλλος, επισυνάπτεται και ευχή εις την ενεστώσαν λοιμικήν νοσόν  

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΑΠΕΙΛΗΝ ΛΟΙΜΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

          Ο ΆγιοςΧαράλαμπος ( ημέρα μνήμης 10 Φεβρουαρίου εκάστου έτους) τιμάται  ως προστάτης από τας λοιμώδους νόσους.  

 

Share this post