Εκλεκτές σελίδες από το Ίδρυμα Α Γ. Λεβέντης

Εκλεκτές σελίδες από το Ίδρυμα Α Γ. Λεβέντης

Για τις ημέρες περιορισμού στο σπίτι το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης προσφέρει προς ανάγνωση εκλεκτές σελίδες από τις δημοσιεύσεις του.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Οι προτεινόμενες δημοσιεύσεις είναι:

*Juan Nadal Caňellas, Chypre et Majorque, deux bastions de la chrétienté méditerranéenne, unis par l’imposante figure de Raymond Lulle, 22ème conférence annuelle de la Fondation Anastasios G. Leventis et du Musée Leventis de Nicosie à la mémoire de Constantinos Leventis, 26 Novembre 2013, pages 43, figures 13.

* Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος, Μοντέρνες “εικόνες” της Δύσεως, Απογευματινή, Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020.

* Robert G. Ousterhout, Finding a place in History. The Chora Monastery and its patrons, 26th annual lecture of the Anastasios G. Leventis Foundation and the Leventis Municipal Museum of Nicosia, In memory of Constantinos Leventis, 1st of November 2017, pages 65, figures 40.

 

*Henry Maguire, The Paintings of the Panagia tou Arakos

* Νικόλαος Κονομής, Το όνομα των Νεοελλήνων και η ιστορική συνέχεια της ελληνικής εθνότητας, 28η ετήσια διάλεξη του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας στη μνήμη Κωνσταντίνου Λεβέντη, 31 Οκτωβρίου 2019, σελίδες 18.

*Αναλυτικά διαβάστε τις δημοσιεύσεις με ένα κλικ στους συνδέσμους

Chypre et Majorque

https://mcusercontent.com/fe10f24559a9a7fa998fcc313/files/a4225755-76f8-4641-af65-96fcb28f7617/2013_ANNUAL_LECTURE_22_NADAL.pdf

The Chora Monastery and its patrons

https://mcusercontent.com/fe10f24559a9a7fa998fcc313/files/da37cb25-f466-467f-8ebd-6eba27fab858/Annual_Lecture_26_single_low.pdf

Το όνομα των Νεοελλήνων και η ιστορική συνέχεια της ελληνικής εθνότητας

https://mcusercontent.com/fe10f24559a9a7fa998fcc313/files/ad9e9732-38a8-40fc-b934-7f422aae311c/2019_ΕΤΗΣΙΑ_ΔΙΑΛΕΞΗ_28_ΚΟΝΟΜΗΣ.pdf

Henry Maguire, The Paintings of the Panagia tou Arakos; Art, Intercession and Theology, 2019, pages 31, figures 6.

https://mcusercontent.com/fe10f24559a9a7fa998fcc313/files/9102b6a8-7271-4f58-b012-dfa1412d7221/Maguire_Arakas.pdf

Μοντέρνες “εικόνες” της Δύσεως
https://mcusercontent.com/fe10f24559a9a7fa998fcc313/files/43b2d377-23bd-4fb1-a7b5-2e417f312f98/ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ_ΕΙΚΟΝΕΣ_ΤΗΣ_ΔΥΣΕΩΣ.pdf

 

Share this post