Διεθνές συνέδριο

Διεθνές συνέδριο

«Μέσα, Πόλις, Αγορά –
Δημοσιογραφία & Επικοινωνία

στην Ψηφιακή εποχή»

Η 3η παγκόσμια συνάντηση κορυφαίων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας, το #AMIRetreat2018 με τίτλο «Μέσα, Πόλις, Αγορά – Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στην Ψηφιακή Εποχή» («Media, Polis, Agora – Journalism & Communication in the Digital Era»), θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2018.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Advanced Media Institute (AMI), το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Laboratoire d’ Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (Εργαστήριο Σπουδών και Εφαρμοσμένων Ερευνών) του Université Toulouse III – Paul Sabatier.

Μετά την πολυεπίπεδη επιτυχία του περσινού #AMIRetreat2017 με 120 σύνεδρους από 45 χώρες σε 21 πάνελ, ο πήχης ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά με το τρίτο κατά σειρά συνέδριο που συνδιοργανώνει το ΑΜΙ και το AMI με διεθνείς φορείς. Η πρόσκληση του διεπιστημονικού διεθνούς συνεδρίου #AMIRetreat2018 αφορά σε συνάντηση ερευνητών και επαγγελματιών από διαφορετικά πεδία – μεταξύ αυτών, οι δημοσιογραφικές σπουδές, οι σπουδές στα Μέσα και την επικοινωνία, η πολιτική επικοινωνία, η κοινωνιολογία, οι σπουδές πολιτικής και διακυβέρνησης, οι τεχνολογικές και οι πολιτισμικές σπουδές.

Στόχος του διεπιστημονικού διεθνούς συνεδρίου είναι να διερευνηθεί η δυναμική και αδιάλειπτα μετασχηματιζόμενη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της πολιτικής (polis), της δημοσιογραφίας και επικοινωνίας (media) και της δημόσιας σφαίρας (agora). Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι έντονες προκλήσεις που κομίζουν στα τρία αυτά πεδία:

• οι εξελίξεις στην ψηφιακή δημοσιογραφία
• η ψηφιακή ηθική και
• η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
* στον διαμεσολαβημένο δημόσιο λόγο,
* στα νέα Μέσα και στάσεις, καθώς και
* στη διαμεσολαβημένη πολιτική και δημόσια δράση με τη συμμετοχή των πολιτών.

Στο επίκεντρο του εγχειρήματος βρίσκεται η δημόσια πρόσκληση σε επαγγελματίες των Μέσων και σε δημοσιογράφους για συμμετοχή τους με καινοτόμες ιδέες, εγχειρήματα και βέλτιστες πρακτικές στα πεδία της επικοινωνίας και σύγχρονης δημοσιογραφίας μέσω workshops, σεμιναρίων, εργαστηρίων ή όποιας άλλης μορφής επιλέξουν οι ίδιοι. Απώτερος στόχος είναι η περαιτέρω σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και θεωρίας με τη δράση στο πεδίο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Call for Papers, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής περίληψης εισηγήσεων/abstracts για το #AMIRetreat2018 την 10η Απριλίου 2018, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, στην οποία και θα ανακοινώνονται διαρκώς όλες οι σχετικές πληροφορίες και δραστηριότητες.

Share this post