Αεροπορικά ταξίδια προέδρου: Ζητήματα διαφάνειας των διαδικασιών

Αεροπορικά ταξίδια προέδρου: Ζητήματα διαφάνειας των διαδικασιών

*Γενικός Ελεγκτής: Η αίτηση για πολιτογράφηση του Σαουδάραβα κρίσου και άλλων 5 ομοεθνών του, θα έπρεπε να απορριφθεί. 

*Δικαιωμένος δηλώνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης

*Έντονη κριτική από την αντιπολίτευση

*Η Χάρτα Δεοντολογίας

Τα συμπεράσματά της για τις αεροπορικές μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη διαδικασία κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών και δη της οικογένειας υπηκόων Σαουδικής Αραβίας, δημοσιοποίησε σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία. Ειδικότερα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αν και αποδέχεται πως η χρησιμοποίηση του ιδιωτικού τζετ αποφέρει εξοικονόμηση για το κράτος, τονίζει ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για ναύλωση αεροσκαφών. Σχετικά με τις πολιτογραφήσεις, η Ελεγκτική Υπηρεσία προσθέτει πως η έγκριση της αίτησης δεν ήταν σύμφωνη με τα κριτήρια που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξέτασής της και έπρεπε να είχε απορριφθεί.
Αναφορικά με το ιδιωτικό τζετ, για το οποίο προκλήθηκε τεράστια συζήτηση, η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συμπεραίνει πως πρέπει να τεθούν κριτήρια για την αποδοχή δωρεών για τον συγκεκριμένο σκοπό και να τεθούν γραπτώς ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία χαρακτηρίζει προφανές ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για ναύλωση αεροσκαφών, ωστόσο αποδέχεται ότι οι ναυλώσεις γίνονταν κατά κανόνα σε χαμηλές ή πολύ χαμηλές τιμές και ως εκ τούτου δεν προκύπτει θέμα διασπάθισης δημοσίου χρήματος.


Το παραπάνω τονίζεται και σε επιστολή του ίδιου του Προέδρου Αναστασιάδη, που απεστάλη στις 20.1.2020. Ο ίδιος ο Πρόεδρος σημειώνει, ως απάντηση σε επιστολή του Γενικού Ελεγκτή, πως δεν παρατηρήθηκε η όπια παραβίαση αρχών χρηστής δημοσιοοικονομικής διαχείρισης που να οδήγησε σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Και μάλιστα, προσθέτει πως η προσφορά της JetStream Aviation Inc. για συγκεκριμένο ταξίδι του Προέδρου στη Νέα Υόρκη εκρίθη ως ασυνήθιστα χαμηλή, «αφού περιοριζόταν στις 60.000 ευρώ, ενώ των άλλων εταιρειών κυμαινόταν από 330.000 έως 360.000 ευρώ.
Ο Πρόεδρος δε κατηγορεί την Ελεγκτική Υπηρεσία πως η έκθεση συντάχθηκε «για να ικανοποιήσει απαράδεκτους και κακόβουλους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από βουλευτές της αντιπολίτευσης». Εκφράζει επίσης την άποψη ότι στην ειδική έκθεση, γίνεται εν εκτάσει αναφορά σε θέματα διαδικασίας «με τυπολατρική προσκόλληση στους κανόνες δημοσίων προσφορών, ανεξαρτήτως αν τούτο είναι εφικτό ή προς όφελος ή εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος».
Σχετικά με το ταξίδι στις Σεϋχέλλες, ο Πρόεδρος αναφέρει στην ίδια επιστολή πως το αεροσκάφος δεν παρεχωρήθη δωρεάν στην οικογένειά του, ωστόσο έχει έδρα το αεροδρόμιο Λάρνακας και θα μετέβαινε στο νησί για μετακίνηση της οικογένειάς του εν λόγω Σαουδάραβα. «Λόγω των φιλικών σχέσεων που διατηρεί με τον ΠτΔ», ο ιδιοκτήτης πρότεινε τη διευθέτηση της μετάβασης του Προέδρου και της οικογένειάς του στις Σεϋχέλλες.
Με βάση τα παραπάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία συμπεραίνει ότι η ανάγκη για ναύλωση αεροσκαφών εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη σύναψη ειδικής συμφωνίας πλαισίου αγοράς είτε αεροπορικών πτήσεων είτε υπηρεσιών ναύλωσης αεροσκάφους μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και αριθμού επιλεγέντων βάσει προδιαγραφών αερομεταφορών, οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ύστερα από σχετική πρόσκληση.

Η αίτηση πολιτογράφησης

Η αίτηση για πολιτογράφηση της συγκεκριμένης οικογένειας από τη Σαουδική Αραβία υποβλήθηκε συλλογικά για τρία αδέλφια και τρία άλλα πρόσωπα. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η έγκριση της αίτησης δεν ήταν σύμφωνη με τα κριτήρια που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξέτασης και θα έπρεπε να είχε απορριφθεί για τους ακόλουθους λόγους:
Οι αιτούντες έπρεπε να είναι κάτοχοι μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας αγοραίας αξίας τουλάχιστον 500.000 πλέον ΦΠΑ.
Για έναν αιτούντα δηλώθηκε ως ιδιόκτητη κατοικία δύο εφαπτόμενα διαμερίσματα στην Πάφο, αλλά η κατοχή τους δεν πληρούσε τον όρο για ιδιόκτητη κατοικία.
Μέρος της επένδυσης των αιτούντων (απόκτηση έπαυλης και περιβάλλουσας γης) φαίνεται αφορά αγορά εταιρείας, η οποία ωστόσο δεν είχε δραστηριότητες και διατηρούσε μόνο ακίνητη ιδιοκτησία.
Με βάση τα ευρήματα, λοιπόν, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με την έγκριση της αίτησης υπήρχε υπερτιμολόγηση και το δημόσιο απώλεσε φόρους και τέλη της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς οι εταιρείες των πολιτογραφηθέντων Σαουδαράβων δεν έχουν υποβάλει καμιά φορολογική δήλωση από το 2014.
Σε επιστολή του στις 20.1.2020, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι τα κριτήρια για απόδοση υπηκοότητας, αποτελούν διοικητική πράξη και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις εξουσίες που περιβάλλεται η Ελεγκτική Υπηρεσία. Από την πλευρά της, η Υπηρεσία τονίζει ότι δεν έχει εξουσία όπως ένα δικαστήριο, αλλά το δικαίωμα να προβεί σε συστάσεις που πιθανό να αφορούν και σε διοικητικές πράξεις.

Ανακοίνωση της Προεδρίας

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις «Αεροπορικές Μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας», όπως αυτή συνοψίζεται στα «Συμπεράσματα και συστάσεις», δικαιώνει πλήρως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και καταρρίπτει άλλη μία προσπάθεια σπίλωσης του ονόματος του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.


Στην ανακοίνωση, τονίζεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει ότι:

«…οι ναυλώσεις αεροσκαφών γινόντουσαν κατά κανόνα σε χαμηλές ή πολύ χαμηλές τιμές και ως εκ τούτου δεν προκύπτει θέμα διασπάθισης δημοσίου χρήματος».
Η Προεδρία της Δημοκρατίας με τις ενέργειες της, συνέβαλε στην εξοικονόμηση 3,5 εκ Ευρώ.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφάλειας, ταχύτητας και ευελιξίας που οφείλει να λαμβάνει υπόψη η Προεδρία της Δημοκρατίας, όταν πρόκειται για τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, γεγονός που επιβάλλει την επιλογή διαφοροποιημένων από τις πάγιες διαδικασιών.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναγνωρίζει «ως πολύ ικανοποιητικό» το «Πλαίσιο Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, Ναύλωσης Αεροσκαφών», το οποίο η Προεδρία της Δημοκρατίας έχει ήδη ετοιμάσει.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ελέγξει και το ιδιωτικό ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας, χωρίς να προκύψει ζήτημα για το οποίο να καταγραφούν οι οποιεσδήποτε συστάσεις ή παρατηρήσεις.


Σύμφωνα με την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αναγνωρίζοντας το διαχρονικό πρόβλημα μετακίνησης που και στο μέλλον θα αντιμετωπίζει ο εκάστοτε Πρόεδρος, αποφάσισε να ενεργοποιήσει διαδικασίες έρευνας για πιθανή αγορά από την Κυπριακή Δημοκρατία αεροσκάφους, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των επόμενων ηγετών της χώρας μας.

Σε ό,τι αφορά την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη «Διαδικασία κατ΄ Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δώσει οδηγίες να ετοιμαστούν οι σχετικές απαντήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Αντίδραση και από Υπουργείο Οικονομικών:
Σε σχέση με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαδικασία κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης επενδυτών, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Η διαδικασία κατ’ εξαίρεσης πολιτογράφησης επενδυτών προβλέπει τη διενέργεια επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην οικονομία στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος, όπως συμπεραίνεται και στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

2. Η εξουσία με βάση καθορισμένη διαδικασία, ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτή καθορίστηκε με σχετικές αποφάσεις του, το 2013 και 2014. Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε κατά γράμμα και στην υπό αναφορά περίπτωση, με θετικές εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία, Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, και επιβεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη αίτηση πληρούσε όλα τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Η θέση ότι έγιναν παρατυπίες και υπήρξε χαλάρωση των κριτήριων δεν ευσταθεί. Οι συγκεκριμένοι επενδυτές είχαν προβεί σε διάφορες επενδύσεις στην Κύπρο, συνολικού ύψους €19,806.723 συν τους φόρους. Απ’ αυτές τις επενδύσεις, εκείνες που πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια του σχεδίου για την καθ’ εξαίρεση πολιτογράφηση, ανέρχονταν σε €18.306.723, και σ’ αυτές περιλαμβάνονταν οι μόνιμες κατοικίες τριών από τους έξι επενδυτές αξίας €500.000, η καθεμιά. Ακόμα κι αν γίνει αποδεκτή η θέση του Γενικού Ελεγκτή ότι οι εν λόγω κατοικίες δεν θα έπρεπε να αποτελούν μέρος της επένδυσης, θέση η οποία δεν μας βρίσκει σύμφωνους, το ποσό των €16.806.723 που απομένει υπερκαλύπτει κατά €1.8 εκ. το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό επένδυσης που ανέρχεται σε €15.0 εκ για τους έξι επενδυτές (€2.5 εκ χ 6= €15.0 εκ.).

Κατά συνέπεια οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν πλήρεις και απόλυτα διαφανείς. Τα σημεία που θίγονται στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας οφείλονται στη διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία που αποδίδει σε αυτά ο Γενικός Ελεγκτής.

Εξ’ άλλου όπως και ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής παραδέχεται στην σελίδα 16 της Έκθεσης του «από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη «χαλάρωση» δεν έγινε ειδικά για την υπό εξέταση περίπτωση πολιτογράφησης 6 επενδυτών……»

4. Επισημαίνεται ότι κύριο μέλημα της Κυβέρνησης τη δύσκολη εκείνη περίοδο
της ύφεσης, ήταν η ανάκαμψη της οικονομίας και το συγκεκριμένο σχέδιο, εφαρμόστηκε με ταχεία αποτελεσματική δράση και γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την έξοδο από την κρίση.

Το ΥΠΕΣ

Αναφορικά με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση των έξι επενδυτών για τους οποίους γίνεται αναφορά, διευκρινίζεται ότι:
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέτασε τις συγκεκριμένες αιτήσεις πολιτογράφησης που υπεβλήθησαν στις 10 Οκτωβρίου 2014, στη βάση των κριτηρίων του Συλλογικού Σχεδίου Επενδύσεων που ίσχυε από τις 19 Μαρτίου του 2014 (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου) και προνοούσε σαν ελάχιστες απαιτήσεις, αίτηση από τουλάχιστον πέντε επενδυτές και συνολική επένδυση 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία γίνεται αναφορά υπερκαλύπτει τα κριτήρια του σχεδίου και αφορά έξι επενδυτές και συνολική επένδυση 19,806.723 ευρώ πλέον φόρους.
Οι συγκεκριμένες αιτήσεις, αφού πέρασαν από όλες τις νενομισμένες διαδικασίες ελέγχου από το σύνολο των εθνικών αρχών και όχι μόνο, και αφού ενημερώθηκε η Βουλή των Αντιπροσώπων όπως ο σχετικός Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος ορίζει – άρθρο 111 Α, εδάφιο 2 – υπεβλήθησαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε την παραχώρηση των ζητούμενων υπηκοοτήτων στις 12 Ιανουαρίου 2015.
Το Υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζει ότι η εξέταση των συγκεκριμένων αιτήσεων έγινε αυστηρά στην βάση των κριτηρίων που ακολουθήθηκαν σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις και καμία απολύτως διάκριση δεν υπήρξε προς όφελος των συγκεκριμένων αιτητών, γεγονός άλλωστε που διαπιστώνει και ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής στην Έκθεση του (σελ. 16, παράγραφος 4.1.8).

Η αντιπολίτευση

Το ΑΚΕΛ δεν έθεσε ποτέ θέμα κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Αυτό που είχαμε πει είναι ότι δημιουργείται πολιτική εξάρτηση. Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού σε σχέση με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την υπόθεση του ιδιωτικού τζετ του Σαουδάραβα.
Μιλώντας στον Πολίτη 107,6 και στην εκπομπή Control Panel, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είπε ότι δημιουργούνται ερωτηματικά για την παραχώρηση τόσο μεγάλου ποσού από τον Σαουδάραβα για τα ταξίδια του Προέδρου. Αν λάβουμε υπόψιν σημείωσε ότι δόθηκε στον Σαουδάραβα Κυπριακή Υπηκοότητα δημιουργούνται ερωτηματικά για το κατά πόσον έγινε κάποια ανταλλαγή.


Ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να λειτουργεί αυτό τον τρόπο σημείωσε ο Α. Κυπριανού.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε και στο θέμα των ΜΕΔ πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και στην πρόσκληση του Αβέρωφ Νεοφύτου για debate. Είπε ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για ένα debate χωρίς κανένα όρο. Χαρακτήρισε πάντως τις δηλώσεις Αβέρωφ Νεοφύτου ως μια προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από την ουσία. Το ΑΚΕΛ τόνισε δεν έχει κάτι να φοβηθεί αφού όπως είπε όσα αφορούσαν το ΑΚΕΛ φρόντισαν κάποιοι να τα δημοσιεύουν και να τα αναδημοσιεύουν αμέτρητες φορές μέχρι σήμερα. Εκείνα που θα δουν το φως της δημοσιότητας είναι άλλα πράγματα.
Κληθείς να πει κατά πόσον διαθέτει στοιχεία για διαγραφές δανείων που «καίνε» τον ΔΗΣΥ, ο Άντρος Κυπριανού απέφυγε να απαντήσει σημειώνοντας ότι όλα πρέπει να βγουν στο φως στις πραγματικές τους διαστάσεις. Μπορώ να σας πω είπε ο κ. Κυπριανού ότι γνωρίζω διάφορα πράγματα. Να τα δώσει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.
Ο κ. Κυπριανού αναφέρθηκε και στην χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να αναμένεται καμιά διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο ασκεί αντιπολίτευση το ΑΚΕΛ.

 

Στέφανος Στεφάνου – Εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ
«Ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να δέχεται δώρα ούτε για υπηρεσιακά ταξίδια ούτε για οικογενειακές διακοπές στις Σεϋχέλλες. Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ο Πρόεδρος θα προέβαινε σε δημόσια απολογία προς τους πολίτες. Τουλάχιστον!»

Γιώργος Σολωμού – Γραμματεία ΔΗΚΟ
«Είναι πασιφανές και ξεκάθαρο ότι οι δωρεές χωρίς κριτήρια και κανόνες, δημιουργούν τον κίνδυνο
διαπλοκής κι εξάρτησης για το κράτος.»

Οικολόγοι
Σαφής περίπτωση δωροληψίας υψηλού επιπέδου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με πιθανά ανταλλάγματα προς τον δωρητή.

Δημήτρης Δημητρίου – Εκπρόσωπος Τύπου ΔΗΣΥ
«Καταρρίπτει ισχυρισμούς και προσβλητικές αναφορές που είχαν ειπωθεί το προηγούμενο διάστημα.»

 

Η Χάρτα Δεοντολογίας

Την 1η Μαρτίου 2018, ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους,  τα μέλη του  Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, οι Υφυπουργοί, o Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και η Αναπληρώτρια Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπέγραψαν Χάρτα Δεοντολογίας.

Το κείμενο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ανέφερε:   
«Η ορθή λειτουργία μιας δημοκρατίας βασίζεται στην ύπαρξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με τη νομιμοποίηση που παρέχει η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Οικοδομείται ανάλογα με τις δράσεις της κυβέρνησης και την υποδειγματική συμπεριφορά των μελών της.

• Τα μέλη της κυβέρνησης δεσμεύονται να εγκύψουν στα προβλήματα των πολιτών, χωρίς διακρίσεις, στη βάση των αναγκών και των δικαιωμάτων τους. Υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η διαφάνεια, ο απόλυτος σεβασμός στον πολίτη και η αξιοκρατική λειτουργία του κράτους.

• Τα μέλη της κυβέρνησης υπηρετούν το γενικό συμφέρον. Οφείλουν, όχι μόνο να ενεργούν με απόλυτη αμεροληψία αλλά και να αποτρέπουν κάθε υποψία προσωπικού συμφέροντος. Γι’ αυτό, κατά την ανάληψη και την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους, συμπληρώνουν και υπογράφουν δήλωση συμφερόντων (περιουσιακά στοιχεία κ.α.) η οποία και δημοσιεύεται.

Τα μέλη της κυβέρνησης δεν αποδέχονται τυχόν προσκλήσεις για προσωπική φιλοξενία, η οποία προέρχεται από ξένη κυβέρνηση ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με το υπουργείο τους. Για αποδοχή δώρων των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 150 ευρώ ακολουθείται η νενομισμένη διαδικασία αποδοχής που θα θεσπισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

• Απέχουν εντελώς από την όποια παρέμβαση που μπορεί να εκληφθεί ως εύνοια ή προνομιακή μεταχείριση προς οποιονδήποτε.

• Τα μέλη της κυβέρνησης αφιερώνουν όλο τους το χρόνο στην άσκηση των υπουργικών τους καθηκόντων. Συνεπώς, οφείλουν να παραιτούνται από τις θέσεις που ενδεχομένως να κατέχουν σε οργανισμούς ακόμα και μη κερδοσκοπικούς.

• Τα μέσα που τίθενται στη διάθεση των υπουργών προορίζονται αποκλειστικά για υποβοήθηση της εκτέλεσης της αποστολής τους.

• Οι υπουργοί οφείλουν να διατηρούν συνεχή επαφή με το σύνολο των θεσμικών εταίρων του υπουργείου τους. Να λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις τους σε ότι αφορά τη λήψη αποφάσεων, με βασικό γνώμονα την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος και των θεσμικών αλλαγών για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, για τα οποία έχουμε δεσμευτεί έναντι του κυπριακού λαού.

Οποιοσδήποτε εκ των αξιωματούχων παραβεί τη χάρτα δεοντολογίας οφείλει να υποβάλει αμέσως την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Έλαβα γνώση για τα πιο πάνω και δεσμεύομαι για πιστή τήρησή τους.

Υπουργός ……………..

1η Μαρτίου 2018»

 

 

Share this post